SÄRSKILDA RESEVILLKOR

Anmälan

Fyll i en intresseanmälan under ”Kontakt”. Därefter kommer Du inom någon arbetsdag att kontaktas av Lang Travel.

Anmälningsavgift

När Du har fått en bokningsbekräftelse ska Du inom 10 dagar betala in en anmälningsavgift på cirka 10% av resans pris per person, se notering vid respektive resa. Vissa arrangemang och vissa säsonger kräver dock en högre anmälningsavgift. Detta meddelas vid bokning. Har inte anmälningsavgiften kommit in i tid avbokas resan automatiskt. Genom inbetalningen av anmälningsavgiften bekräftar resenären att denne accepterat resevillkoren. Anmälan är bindande efter det att anmälningsavgiften är erlagd. Vid bokning senare än 40 dagar före avresan skall hela resans pris betalas omgående.

Priser och ändringar

För varje rundresa finns en valutakurs som gällde för datumet när resan presenterades på www.langtravel.se. Eventuella valutatillägg/avdrag görs på slutfakturan enligt aktuella kursen den dag slutfakturan ställs ut.

Slutbetalning

Slutbetalning ska vara Lang Travel tillhanda senast 40 dagar före avresan. Vissa arrangemang och vissa säsonger kräver en tidigare slutbetalning. Detta meddelas vid bokning.

Kunduppgifter

Kundens personuppgifter används i samband med bokning och hantering av information om resan. Efter det används uppgifterna till utskick där kunderna får erbjudande och information om Lang Travel. Kunden kan när som helst avregistrera sig från dessa utskick.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att du ser över ditt skydd för eventuell avbokning på grund av sjukdom innan du bokar resan. Det finns flera olika aktörer som kan försäkra för att kunna avbeställa, t ex  ERV, se www.erv.se.

Kostnader vid avbeställning

Vid avbeställning utgår kostnader enligt nedan:

  • 3000 kr/person fram till 41 dagar före avresa
  • 50% av resans pris 15-40 dagar före avresa.
  • 100% av resans pris 14 dagar till avresa

Det tillkommer på ovanstående även flygbolagens eventuella avbokningskostnader för flygbiljetten och eventuella övriga avbokningskostnader för avbeställning av andra arrangemang såsom utflykter, tågresor mm.

Avbokning/Ombokning

En ombokning är att betrakta som en avbokning och en nybokning.

Försäkring

Resenären är själv ansvarig för att han/hon är ordentligt försäkrad under resan.

Avresemeddelande

Du kommer att mottaga en bekräftelse när Du har bokat en resa. Du kommer också att få ett avresemeddelade med information, tips, tider och adresser cirka en månad före avresan. Alla övriga meddelanden skickas via e-post och därför är det viktigt att Du underrättar oss om Du byter e-post adress. Kontakta även oss om Du inte får något av nämnda meddelanden. Du är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelse, avresemeddelande och flygbiljetter. Kontrollera att namn i bekräftelsen är identiskt med namn i pass. Merkostnad för namnändring av biljett efter utskrift bekostas av resenären själv. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Specialkost

Har Du speciella kostönskemål måste Du meddela detta vid bokningen. Lang Travel meddelar flygbolag, hotell och restauranger men tar inget ansvar för måltidernas sammansättning.

Funktionshinder

Har Du något handikapp som påverkar Din rörlighet så kontakta oss. Vi kan då tillsammans komma fram till om resan är lämpad för Dig. Det finns ingen möjlighet att reservera speciell plats på flyg eller i bussar på grund av handikapp. Meddela även vid bokningen om du har något funktionshinder.

Rökare

Meddela i samband med bokningen om Du önskar icke rök eller rökrum. Även detta är ett önskemål som förmedlas till hotellen, men vi garanterar inte att det uppfylls.

Dubbelrum

Meddela i samband med bokningen om Ni föredrar dubbelsäng eller delade sängar. Detta är ett önskemål som vi förmedlar till hotellen, men Ni ska inte räkna med att det blir tillgodosett på alla övernattningsplatser.

Del i dubbelrum

Bokar Du del i dubbelrum försöker vi hitta en passande rumskamrat i gruppen. Kan detta inte ordnas blir Du skyldig att betala enkelrumstillägg.

Pass och visum

Resenären skall vara försedd med giltigt pass (giltigt minst 6-7 månader). Passet ska vara helt och maskinellt läsbart. Till vissa resmål krävs även visum, vars kostnad inte ingår i resans pris. Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om gällande regler för visum och transitvisum i de länder som resenären skall besöka under resan. Respektive lands ambassad/konsulat skall kontaktas för information.

För resor till USA krävs också ankomsten föranmälas i god tid innan avresa på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/, klicka på Svenska och fyll i ansökan och betala avgiften. Till USA måste man också fylla i samtliga förnamn i anmälan stavade enligt passet, det räcker alltså inte bara med tilltalsnamn.

Antal resenärer

Lang Travel förbehåller sig rätten att ställa in resan om färre än 16 personer anmäler sig. I så fall meddelas bokade resenärer via e-post senast 30 dagar före avresan och samtliga erlagda betalningar återbetalas omgående.

Utflykter

Vissa aktiviteter kan medföra ett risktagande. Du ansvarar själv för de eventuella skador Du ådrar Dig vid deltagande i dessa.

Garanti

Lang Travel ställer enligt resegarantilagen erforderliga garantier till Kammarkollegiet. Det medför att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Du kan på Kammarkollegiets hemsida se hur hög garanti vi för tillfället har ställt. Lang Travels garanti är lägre under sommaren och högre under vintern då rundresorna avgår.
Kontakta Kammarkollegiet för mer information (tel 08-700 08 00).

Reklamation

Felaktigheter ska påtalas på plats till Lang Travels reseledare. Krav på återbetalning ska framställas skriftligen till Lang Travel senast två veckor efter hemkomsten. Resenären har inte rätt till skadestånd, om Lang Travel visar att felet beror på ett hinder utanför Lang Travels kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit. 

Förbehåll

Inkvartering, tidtabeller och innehåll kan på grund av olika omständigheter ändras. Får vi kännedom om detta innan avresan meddelas resenärerna. Lang Travel bokar biljetter med reguljära flygbolag och tar inget ansvar för deras tjänster.

Lang Travel kan inte hållas ansvarig om flygbolag eller tågbolag, oavsett anledning, ställer in resor, orsakar förseningar eller förorsakar resenären extrakostnader för övernattningar, hotell med mera.

Lang Travel reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar.